Shadow

Jak wyliczyć zysk z lokaty?

zysk-z-lokaty

Oprocentowanie eksponowane w ofertach lokat bankowych nie jest równoznaczne z zyskiem netto klienta z założonego depozytu. Odsetki podlegają opodatkowaniu i należy je pomniejszyć o poziom aktualnego wskaźnika inflacji.

Średnie oprocentowanie lokat

Kryzys finansowy spowodował, że warunki panujące na rynku bankowym dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania znacznie się pogorszyły. Jeszcze na początku 2010 roku oprocentowanie lokat rocznych wynosiło około 5 proc.[1], a jesienią 2012 roku – 5,5 proc. W lipcu 2014 roku przeciętna oferta depozytów rocznych wynosiła 2,7 proc. Im krótszy termin trwania lokaty, tym niższy jest przeciętny zysk, jaki proponują klientom banki.

Podstawowym zadaniem, jakie powinna spełniać lokata, jest ochrona oszczędności klienta przed utratą siły nabywczej pieniądza. Średnie oprocentowanie depozytów bankowych co prawda nie jest zbyt wysokie, ale przy rekordowo niskiej inflacji przynosi pewne zyski klientom.

Okresowo banki oferują nawet dwukrotnie wyższe oprocentowanie w ramach promocji przeznaczonych dla nowych klientów i środków, dla użytkowników bankowości internetowej lub mobilnej. Atrakcyjne depozyty dostępne są również w ramach tzw. cross selling, czyli sprzedaży wiązanej. Jeśli klient zdecyduje się na otwarcie konta osobistego w banku i będzie przelewał na nie całe swoje wynagrodzenie, będzie mógł w pakiecie otworzyć depozyt z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Dochód netto z lokaty

Lokując przykładowo 1000 zł na rok na depozycie z oprocentowaniem 3 proc., nie uzyskamy w ramach wypłaty z banku kwoty 1030 zł, ponieważ odsetki zostaną pomniejszone o „podatek Belki”. Natomiast realny zarobek należy jeszcze pomniejszyć o poziom bieżącej inflacji. Do wyliczenia zysku z lokaty możemy wykorzystać m.in. kalkulator lokat bankowych na stronie Eurobanku. Wskaże on wartość odsetek i kwotę podatku.

Chcąc samemu dokonać takich obliczeń, należy uwzględnić podatek od zysków kapitałowych, który wynosi 19 proc. kwoty odsetek. Jeśli więc w przedstawionym przykładzie odsetki wynoszą 30 zł, to realnie klient otrzyma 24,30 zł. Klient nie musi sam uiszczać podatku od zysków z lokaty do urzędu skarbowego. Oblicza go i odprowadza do fiskusa bank, w którym otwarto lokatę terminową.

[1] http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1123405.html

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *