Shadow

Jak zmienić nazwisko?

jak-zmienic-nazwisko

Nie raz spotykamy się z ośmieszającym i mało pozytywnie kojarzącym się nazwiskiem. W takich wypadkach, a także kilku innych polskie prawo dopuszcza jego zmianę. Regulacje dotyczące tej kwestii możemy znaleźć w ustawie o zmianie imion i nazwisk z 15 listopada 1956 r., a dodatkowe regulacje znajdziemy w ustawie z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zmiana nazwiska jest dopuszczalna m.in. w takich sytuacjach, kiedy nazwisko jest ośmieszające, ubliża godności człowieka, brzmi jak imię, bądź ma niepolskie brzmienie. Dodatkowo można nazwisko zmienić na pseudonim – jeśli z nim faktycznie dana osoba się kojarzy i tak jest powszechnie nazywana, przysposobione zostało dziecko, a także po rozwodzie. Istnieje jeszcze kilka sytuacji, kiedy dopuszczalna jest zmiana nazwiska. Jest to tzw. indywidualna sytuacja obywatela, na którą możemy się powołać jeszcze w wielu innych przypadkach.

Wybierając nowe nazwisko także możemy napotkać wiele ograniczeń, w przypadku nazwisk postaci historycznych, politycznych, wojskowych, społecznych oraz w przypadku zmiany na nazwisko wsławionej postaci kulturowej bądź naukowej. Możemy tego dokonać, ale musimy wykazać związek z tymi osobami w postaci członków rodziny o takim nazwisku. Zakazać zmiany nazwiska urzędnik może także w takiej sytuacji, gdy zaistnieje podejrzenie, że ma to na służyć uchyleniu się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej, bądź ma posłużyć działalności przestępczej.

Jeśli zdecydujemy się na zmianę nazwiska, z wnioskiem powinniśmy udać się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu stałego pobytu. W przypadku Polaków mieszkających za granicą, osobą, do której można zwrócić się w tej sprawie jest konsul RP. Sprawę wtedy rozpoznaje urząd w miejscu ostatniego pobytu stałego. Jeśli nie ma takiego miejsca, właściwy jest Urząd Stanu Cywilnego miasta stołecznego Warszawy.

We wniosku należy zawrzeć:

  • imię i nazwisko
  • adres zameldowania,
  • PESEL
  • imię i nazwisko jakie chcemy przyjąć
  • oraz uzasadnienie naszej prośby.

Taki wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

Po jej dokonaniu należy potwierdzenie zapłaty dołączyć do wniosku, a także:

  • odpis zupełny aktu urodzenia,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa,
  • jeśli zmiana rozciąga się także na dzieci (dzieje się tak w przypadku zmiany nazwisk obojga rodziców) to zupełne akty urodzenia dzieci
  • oraz inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Załatwienie sprawy nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, organem odwoławczym od decyzji kierownika USC jest wojewoda (na ewentualne odwołanie mamy 14 dni).

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *