Shadow

Tag: porady finanse

Jak wyliczyć zysk z lokaty?

Jak wyliczyć zysk z lokaty?

Poradnik biznesowy
Oprocentowanie eksponowane w ofertach lokat bankowych nie jest równoznaczne z zyskiem netto klienta z założonego depozytu. Odsetki podlegają opodatkowaniu i należy je pomniejszyć o poziom aktualnego wskaźnika inflacji. Średnie oprocentowanie lokat Kryzys finansowy spowodował, że warunki panujące na rynku bankowym dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania znacznie się pogorszyły. Jeszcze na początku 2010 roku oprocentowanie lokat rocznych wynosiło około 5 proc.[1], a jesienią 2012 roku – 5,5 proc. W lipcu 2014 roku przeciętna oferta depozytów rocznych wynosiła 2,7 proc. Im krótszy termin trwania lokaty, tym niższy jest przeciętny zysk, jaki proponują klientom banki. Podstawowym zadaniem, jakie powinna spełniać lokata, jest ochrona oszczędności klienta przed utratą siły nabywcz...