Shadow

Regulamin newslettera

I. O usłudze Newslettera

1.1. Ten regulamin opisuje warunki dostarczania treści za pomocą wiadomości e-mail, zwanej Newsletterem, przez osobę lub firmę dostarczającą tę usługę (dalej zwane Operator). 

1.2. Aby skorzystać z Newslettera, należy mieć dostęp do internetu i posiadać adres e-mail. Nie są wymagane żadne specjalne ustawienia techniczne, poza standardowym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową.

1.3. Usługa Newslettera polega na wysyłaniu wiadomości zawierających informacje o ofertach, produktach, nowościach i aktualnościach związanych z marką Zostań Specką lub z nią powiązanych podmiotów, na adres e-mail podany przez użytkownika. 

1.4. Użytkownik zapisując się przez formularz Newslettera zawiera umowę z Operatorem na usługę Newslettera i udostępnia swój adres e-mail w celu otrzymywania takich wiadomości.

II. Operator usługi

Operatorem usługi Newsletter jest Pan Krystian Stein prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą KS – Krystian Stein, pod adresem ul. Mickiewicza 3, 47-480 Pietrowice Wielkie, NIP: 6391939545 zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III. Warunki korzystania z usługi

1.1. Newsletter jest dostępny za darmo. 

1.2. Każdy może z niego skorzystać, a wysyłane wiadomości nie zawierają treści wymagających ograniczeń wiekowych. 

1.3. Jedyne, czego potrzeba, aby korzystać z Newslettera, to podanie swojego adresu e-mail na stronie https://kalendarz.zostanspecka.pl poprzez formularz newslettera i kliknięcie przycisku „Zapisz się”. W ten sposób adres zostaje przekazany Operatorowi Usługi, co uruchamia świadczenie usługi.

1.4 Oferta Newslettera jest skierowana do osób, które wyrażają chęć otrzymywania tych informacji. Jako warunek skorzystania z serwisu wystarczy podanie adresu e-mail, którego użytkownik jest uprawniony używać.

IV. Wykorzystywanie treści z newslettera

Treści wysyłane w Newsletterze, zarówno te zawierające grafiki, materiały wideo, PDFY, jak i teksty, są uznawane za twórcze dzieła objęte prawami autorskimi. Zgodnie z przepisami prawa, ich kopiowanie, zmienianie lub wykorzystywanie w sposób wykraczający poza prywatne i niekomercyjne użycie wymaga zgody Operatora Usługi.

V. Czas obowiązywania umowy o świadczenie usługi newslettera

1.1. Umowa na otrzymywanie Newslettera obowiązuje bez ustalonego terminu. 

1.2. Użytkownik ma pełne prawo zrezygnować z niej w dowolnym momencie bez konieczności podawania powodu. Można to zrobić za pomocą maila wysłanego na adres kontakt@sylwiastein.pl lub poprzez kliknięcie linku WYPISZ SIĘ w stopce otrzymywanych wiadomości Newslettera.

1.3. Operator Usługi może zawiesić lub zakończyć dostarczanie Newslettera i natychmiast poinformuje o tym użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail.

1.4. Operator ma prawo usunąć wszelkie błędne lub nieistniejące adresy e-mail z listy dystrybucyjnej.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1.1. Operator Usługi, który dostarcza Newsletter, jest również osobą odpowiedzialną za zarządzanie danymi osobowymi, które są przetwarzane w celu świadczenia tej usługi. 

1.2. Te informacje są uzyskiwane poprzez proces rejestracji, gdzie użytkownik podaje swój adres e-mail. Wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i służy wyłącznie realizacji usługi. 

1.3. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera.

1.4. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić pełną ochronę tych informacji, chroniąc je przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem.

1.5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera, a po tym czasie – jedynie w zakresie i przez czas konieczny dla interesów Operatora.

1.6. Osoby, których dane są przetwarzane w ramach usługi Newslettera, mają określone prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, włącznie z prawem dostępu do swoich danych osobowych, możliwością ich poprawiania, usuwania, przenoszenia, a także prawem do sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach określonych przepisami.

1.7. Na podstawie specjalnego upoważnienia lub umowy, Administrator danych może udostępniać dane osobowe podmiotom współpracującym w ramach świadczenia usługi Newsletter, takim jak platforma do obsługi Newsletterea – MailerLite Limited, 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia.

1.8. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KS – Krystain Stein znajdują się w Polityce Prywatności.

VII. Reklamacje

1.1. Jeżeli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki Operator dostarcza usługę lub uważasz, że narusza to Twoje uzasadnione interesy, masz prawo złożyć reklamację. Możesz wysłać ją na adres mailowy kontakt@sylwiastein.pl.

1.2. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane umożliwiające przekazanie informacji o jej rozpatrzeniu oraz szczegółowy opis problemu związany z realizacją usługi. Operator jak najszybciej, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji, udzieli odpowiedzi na zgłoszenie.

Zasady określone w Regulaminie obowiązują od 11.11.2023.