Shadow

Tag: jak zmienić nazwisko

Jak zmienić nazwisko?

Jak zmienić nazwisko?

Porady inne
Nie raz spotykamy się z ośmieszającym i mało pozytywnie kojarzącym się nazwiskiem. W takich wypadkach, a także kilku innych polskie prawo dopuszcza jego zmianę. Regulacje dotyczące tej kwestii możemy znaleźć w ustawie o zmianie imion i nazwisk z 15 listopada 1956 r., a dodatkowe regulacje znajdziemy w ustawie z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego. Zmiana nazwiska jest dopuszczalna m.in. w takich sytuacjach, kiedy nazwisko jest ośmieszające, ubliża godności człowieka, brzmi jak imię, bądź ma niepolskie brzmienie. Dodatkowo można nazwisko zmienić na pseudonim – jeśli z nim faktycznie dana osoba się kojarzy i tak jest powszechnie nazywana, przysposobione zostało dziecko, a także po rozwodzie. Istnieje jeszcze kilka sytuacji, kiedy dopuszczalna jest zmiana nazwiska...