Shadow

Tag: mobbing

Mobbingu nie da się polubić

Mobbingu nie da się polubić

Poradnik kariera
  Ofiary mobbingu, mówią, że bardzo trudno jest go udowodnić. Pracodawcy stosują doskonałe metody zastraszania, które paraliżują zdrowy rozsądek ich ofiar. Skąd wiedzieć czy to, co dzieje się w mojej pracy to już mobbing? Wreszcie czy można z tym jakoś walczyć? Mobbing można określić bardzo jednoznacznie, jako działania, które zmierzają w jednym ustalonym kierunku. Przede wszystkim mają na celu ośmieszenie, poniżenie i uporczywe nękanie zatrudnionej przez nas osoby. Poprzez kontrolowane ośmieszanie taki pracownik ma zaniżone poczucie własnej wartości. Traci chęć do podejmowania jakichkolwiek wyzwań. Nie czerpie przyjemności z pracy i często popada w stany depresyjne. Najważniejszym elementem mobbingu jest długofalowość i powtarzalność. Aby można było mówić o tym, że mobber dz...