Shadow

Jak napisać wypowiedzenie?

wypowiedzenie

Wzorów wypowiedzeń jest mnóstwo. Jaki powinno się zastosować to już zależy od tego na jakich warunkach została podpisana umowa. Uniwersalną zasadą jest wygląd takiego wypowiedzenia, czyli:

1. Miejscowość z datą w prawym górnym rogu:

(Miejscowość, data)
……………………………….

2. Własne dane poniżej, zaczynając od lewego marginesu:

(Imię i nazwisko)
……………………….
(Adres)
……………………….

3. Poniżej, dane adresata, czyli w tym wypadku Twojego pracodawcy:

(Nazwa pracodawcy)
…………………………………..
(Dokładny adres)
…………………………………..

4. Później umieszczamy tytuł dokumentu, czyli:

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ (bądź zlecenia, o dzieło itp.),
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM (II opcja)

Warto jest tytuł lekko powiększyć, by odznaczał się w porównaniu zresztą, bądź pogrubić, albo tak jak tutaj: napisać dużymi literami.

5. Kolejnym etapem jest umieszczenie tekstu, który zawsze(!) zaczynamy od akapitu. Tekst formułujemy adekwatnie do warunków, na jakich zawarliśmy umowę, konkretnie: jaki ustalaliśmy czas wypowiedzenia.

np.:
Niniejszym wypowiadam umowę o pracę, zawartą w dn. …………………. (data podpisania umowy) w .……………(miejscowość w której podpisaliśmy umowę) pomiędzy ………………. (nazwa pracodawcy), a ……………….. (Twoje imię i nazwisko) z zachowaniem ustalonego w umowie o pracę okresu wypowiedzenia, wynoszącego ………………………. .

6. Dodatkowo możemy się pokusić o jakieś dodatkowe zdanie typu:

Pragnę dodatkowo podziękować za możliwość uzyskania ogromnego doświadczenia i dodatkowych umiejętności, które nabyłem/am podczas pracy w Państwa firmie.

Ale to już w zależności od Waszych doświadczeń i relacji w pracy z tym pracodawcą.

7. Jeśli chcemy się zabezpieczyć, od poniesieniem odpowiedzialności, w sytuacji przykładowo utraty przez pracodawcę złożonego wypowiedzenia, możesz zawsze wydrukować dla siebie drugi egzemplarz i zostawić miejsce na potwierdzenie odebrania dokumentu w postaci:

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia
…………………………………………….
(podpis pracodawcy)

8. Na samym końcu warto dodać:

Z poważaniem,
(czytelny podpis)

Jest to najprostszy wzór wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli warunki Twojej umowy stanowią inaczej, możesz ten wzór po prostu odpowiednio zmodyfikować 🙂

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *