Shadow

Spadek – czyli wszystkie formalności, jakich musimy dopełnić, aby go otrzymać

Financial planning consultation

W życiu każdego z nas przychodzi taki smutny moment, kiedy musi pożegnać bliską mu osobę już na zawsze. Wiąże się to z wielką tragedią oraz z mnóstwem formalności, przez które trzeba przebrnąć. Sama ceremonia pogrzebowa jest wielkim wyzwaniem, a często bywa tak, że nie jest ona końcem wszystkich problemów. Zostaje jeszcze do rozwiązania kwestia spadku.

Sprawy spadkowe tylko pozornie wydają się proste, jednak wielokrotnie są one przyczyną wielu problemów, a także kłótni rodzinnych. Porządkujące w tym zakresie może być sporządzenie przez przyszłego spadkodawcę testament. Dzięki temu dokumentowi osoba sporządzająca testament będzie mogła, zgodnie ze swoja wolą, określić komu po jej śmierci ma przypaść  zgromadzony przez nią majątek (np. rzeczy ruchome i nieruchomości, a także prawa i zobowiązania lub ustalone ich części).

Jeśli testament nie został sporządzony, majątek spadkowy przypadnie spadkobiercom ustawowym, a więc tym które wskazane są przez obwiązujące z tym zakresie przepisy prawa spadkowego.

Niezależnie od tego, czy jesteśmy spadkobiercami na mocy testamentu czy też ustawy, aby nabyć praw do majątku spadkowego i móc nim rozporządzać, musimy najpierw przeprowadzić postępowanie spadkowe
i  uzyskać dokument potwierdzający nasze prawa spadku (może to być bądź postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź akt poświadczenia dziedziczenia). Jeśli boimy się, że dla nas samych wszystkie formalności i procedury mogą okazać się zbyt zawiłe i trudne, skorzystajmy z pomocy fachowca (np. z Kancelarii Notarialnej Doroty Szuman-Krzych).

W celu ustalenia swojego prawa do spadku możemy skorzystać z dwóch możliwości.

Pierwszą z nich jest złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Pismo powinniśmy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (osoby zmarłej).

W przypadku dziedziczenia na mocy testamentu do wniosku powinniśmy dołączyć ostatnią wolę spadkodawcy (testament lub testament z zapisem windykacyjnym) oraz odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, akty urodzenia spadkobierców testamentowych, akty małżeństwa spadkobierców testamentowych, jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska panieńskiego (np. zamężnej córki osoby zmarłej) oraz akty stanu cywilnego pozostałych spadkobierców ustawowych i testamentowych. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, to do wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty: skrócony odpis aktu zgonu, skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców, skrócone odpisy aktów małżeństwa (gdy spadkobiercą jest np. córka, która wyszła za mąż i zmieniła nazwisko).

Jeden egzemplarz wniosku wraz z oryginalnymi załącznikami składamy w sądzie. W zależności od tego ile, osób oprócz nas dziedziczy, tyle powinniśmy dołączyć dodatkowo egzemplarzy wniosku i załączników.

Drugim sposobem na ustalenie praw do spadku jest przeprowadzenie postępowania spadkowego przez notariusza (np. w Kancelarii Notarialnej Doroty Szuman-Krzych). Postępowania przed notariuszem składa się z co najmniej dwóch części.

Pierwszej, która jest postępowaniem dowodowym w sprawie (stanowiący odpowiednik rozprawy przed sądem), z której sporządza się protokół dziedziczenia. Jeżeli nie istnieją przeszkody do wydania przez notariusza poświadczenia praw do spadku wówczas sporządzany jest przez niego akt poświadczenie dziedziczenia stanowiący odpowiednik postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Akt poświadczenia dziedziczenia określa krąg spadkobierców dziedziczących po spadkodawcy, przysługujące spadkobiercom udziały spadkowe, tytuł nabycia spadku (z ustawy czy z  testamentu) oraz czy spadkodawca dziedziczy wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza.

Akt poświadczenia dziedziczenia, przed wydaniem go uczestnikom takiego postępowania, podlega   zarejestrowaniu w elektronicznym rejestrze aktów poświadczenia dziedzictwa. W tym momencie nabiera on mocy prawnej.

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, konieczne jest również dokonanie otwarcie i ogłoszenie testamentu, z której to czynności notariusz sporządza protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu. Protokół ten otwiera postępowanie spadkowe i poprzedza sporządzeni protokołu dziedziczenia.

W postępowaniu przed notariuszem konieczne jest dostarczenie tych samych dokumentów, które wymagane są dla przeprowadzenia postępowania spadkowego przed sądem. Dodatkowo spadkodawcy  wskazują numeru PESEL osoby zmarłej oraz dane osobowe uczestników postępowania znajdujące się
w ich dowodach osobistych.

Ta forma przeprowadzenia postępowania spadkowego jest możliwa, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (planowane są zmiany obecnych uregulowań), jedynie wtedy gdy wszyscy spadkobiercy (ustawowi a jeżeli istnieje testament również i spadkobiercy testamentowi) stawią się w jednym czasie
w kancelarii notarialnej. Nie jest możliwe w postępowaniu spadkowym przeprowadzanym przez notariusza działanie przez pełnomocnika.

Zaletą tego postępowania jest jego szybkość, gdyż cała wizyta u notariusza przeprowadzającego postępowanie spadkowe nie trawa dłużej niż godzinę.

 

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *