Shadow

W jaki sposób przebiega egzekucja sądowa?

143271713671650400

W momencie gdy mamy problem z odzyskaniem należności można wystąpić na drogę sądową. Jeśli wyrok będzie pozytywny, to sąd może wszcząć egzekucję sądową. Proces ten nie należy do najprostszych i najprzyjemniejszych, warto również wiedzieć na czym polega.

Egzekucja sądowa, najprościej rzecz ujmując, to zastosowanie przez odpowiednie organy państwowe środków przymusu, których celem jest odzyskanie od dłużnika świadczenia należnego wierzycielowi. Podstawą tego działania jest tytuł wykonawczy którego wydaniem zajmuje się Sąd lub Sądowy Komornik. Oczywiście czynności egzekucyjne są dokładnie przewidziane w polskim prawie zawartym w odpowiedniej ustawie. – W przepisach wyróżnione są zasadniczo dwa rodzaje takiej egzekucji – dotyczą one świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, którymi mogą być eksmisje lub wydanie nieruchomości. W tym miejscu należy pamiętać, że czynności dotyczące odzyskania pieniędzy są egzekucją realną: oznacza to, że środki egzekucyjne kierowane są automatycznie do majątku dłużnika– przypominają pracownicy kancelarii tarnow-komornik.pl.

Pierwszym etapem całego procesu egzekucyjnego jest uzyskanie tytułu wykonawczego, który musi być opatrzony klauzulą wykonalności. Jego podstawę rozstrzyga ustawa zawarta w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Najczęściej wygląda to w ten sposób, iż wierzyciel dysponując prawomocnym orzeczeniem sądu ma zamiar wyegzekwować od swojego dłużnika nałożony na niego obowiązek. W tym miejscu trzeba brać pod uwagę fakt, że takie orzeczenie, nawet jeśli jest prawomocne, jest jedynie tytułem egzekucyjnym, który nadaje się do złożenia do komornika dopiero gdy zostanie mu nadana klauzula wykonalności. Dokument ten jest wydawany przez sąd na wniosek wierzyciela. Dopiero po nadaniu klauzuli wykonalności orzeczenie sądowe staje się tytułem wykonawczym, który można złożyć komornikowi wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Pracownicy kancelarii tarnow-komornik.pl informują, że uzyskanie tytułu wykonawczego nie uprawnia jeszcze komornika do działania. Aby w świetle prawa takie postępowanie mogło się rozpocząć, wierzyciel musi złożyć organowi upoważnionemu do ściągnięcia należności tytuł wykonawczy w oryginale oraz wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 797 Kodeksu Prawa Cywilnego we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu konieczne jest wskazanie świadczenia, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. We wniosku takim znaleźć się musi tytuł wykonawczy. Świadczenie najczęściej dotyczy kwot pieniężnych, które dłużnik ma zapłacić wierzycielowi zgodnie z dokumentem wydanym przez sąd. We wniosku o wszczęcie takiego postępowania trzeba wymienić daty od których komornik będzie liczył odsetki. Kwoty te nie mogą jednak wynosić więcej niż te, które zawarte są w tytule wykonawczym. Sama egzekucja może przybierać różne formy i jest uzależniona od wniosku oraz możliwości ściągnięcia długu. Może być to więc egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych lub praw majątkowych.

Dobrym rozwiązaniem jest podanie komornikowi wszystkich informacji jakie wierzyciel posiada o swoim dłużniku. Informacje o tym jakim samochodem się porusza, gdzie pracuje lub w jakim banku posiada konto mogą przyśpieszyć cały proces egzekucyjny. Jeśli jednak wierzyciel takiej wiedzy nie posiada, może jedynie ująć we wniosku jaką formę ściągania długu ma zastosować organ wykonawczy.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *