Shadow

Sprawy alimentacyjne – czy komornik może pomóc?

Lawyer protect rights

W Polsce po rozwodzie dzieci zwyczajowo zostają pod opieką matki, ojciec natomiast zostaje zobowiązany do płacenia alimentów. Często jednak zdarza się, że osoby zobowiązane do comiesięcznego płacenia określonej sumy nie respektują prawomocnych wyroków i zalegają ze spłatą zasądzonych alimentów. Po miesiącu, dwóch lub trzech sytuacja ta powoduje trudności w życiu wielu samotnych matek, ponieważ same zarabiają niewiele i nie stać ich na zapewnienie dziecku godnego życia.

Wiele kobiet w pierwszej kolejności próbuje porozumieć się z ojcem dziecka i w sposób ugodowy doprowadzić do odzyskania zaległych pieniędzy, a także skłonić go do regularnych płatności. Często jednak takie próby kończą się niepowodzeniem, wtedy też wiele matek decyduje się na skorzystanie z pomocy kancelarii komorniczej, np. Komornika Sądowego Janusza Kruka.

Aby złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów, w pierwszej kolejności musimy posiadać odpis wyroku. Możemy go uzyskać składając i opłacając w sądzie odpowiedni wniosek. Jeśli wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd automatycznie nie nada klauzuli wykonalności, trzeba złożyć wniosek o jej nadanie. Wniosek ten składa się w sądzie pierwszej instancji, w którym toczyła się sprawa.

Kiedy już będziemy posiadać wyrok wraz z klauzulą wykonalności, możemy udać się do komornika.

Kilka lat temu zniesiono rejonizację usług komorniczych, dlatego też możemy wybrać komornika, który wydaje się nam najlepszy. Wiadomo, że każdej matce zależy na szybkim odzyskaniu zaległych alimentów, dlatego też aby ułatwić komornikowi pracę, warto podać wszystkie istotne informacje dotyczące ojca dziecka. Najważniejsze z nich to: adres zamieszkania, miejsce pracy, czy posiada nieruchomości lub ruchomości wartościowe, numery kont bankowych, itp. Problemy mogą się pojawić w momencie, gdy przez dłuższy czas nie utrzymywałyśmy kontaktu z byłym partnerem i nie wiemy czy podane informacje są jeszcze aktualne. Jeśli miejsce zamieszkania dłużnika jest nieznane, wtedy do wniosku o wszczęcie egzekucji trzeba dołączyć wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora.

Komornik może podjąć egzekucję jedynie na wniosek wierzyciela, czyli w praktyce matki dziecka, na które sąd zarządził alimenty. Wierzyciel nie musi w tym wniosku zawierać informacji o sposobie egzekucji, ani o majątku z jakiego komornik mógłby ściągnąć należność. W takich przypadkach zakłada się, że wniosek dotyczy wszystkich możliwych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Obowiązkiem komornika (np. Janusza Kruka) jest ustalenie zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeśli działania komornika nie przyniosą rezultatu, wtedy może on wystąpić z wnioskiem do Policji o przeprowadzenie czynności, które pomogą ustalić miejsce zamieszkania i pracy dłużnika. Jeśli nie uda się ustalić dochodów dłużnika i jego majątku, komornik złoży do sądu wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku. Jeśli zaległości w alimentach przekroczyły okres 6 miesięcy, komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis zalegającego ojca do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jeżeli egzekucja świadczeń alimentacyjnych wykonana przez komornika, nie dała żadnych efektów, ponieważ ojciec dziecka złośliwie uchylał się od zapłaty alimentów, komornik informuje o tym matkę dziecka i poucza ją, że ma ona prawo skierować do prokuratora wniosek o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *