Shadow

Jakie rodzaje optymizmu można wyróżnić?

girl-1557214_1920

Warto być optymistą chociażby z tego względu, iż nie boją się oni zmian, dostrzegają same pozytywy w życiu i są pełni nadziei. Ponad to są naprawdę silnie zmotywowani, aby działać i realizować cele, które wcześniej sobie określili. Jednakże, nie każdy wie o tym, że optymista optymiście wcale nie jest równy.

Optymiz stanowi jeden z najważniejszych wewnętrznych zasobów, jakie posiada człowiek. Dzięki niemu dużo łatwiej odnajdujemy się w sytuacjach, kiedy pojawiają się problemy.
Mozna śmiało zdefiniować pojecie optymizmu, jak i odkryć związek pomiedzy danym profilem optymizmu, a poczuciem satysfakcji związanej z życiem.

Czy pesymizm może mieć coś wspólnego z wiekiem?

Profil pesymisty stanowią osoby, które nie oczekują niczego dobrego w swojej przyszłości oraz nie mają poczucia sprawczości. Nie podejmują tym samym żadnego wysiłku, aby osiągnąć cele, które można było wcześniej założyć. Tym samym unikają ryzyka. Spadek wieku jest skorelowany z wiekiem, jednak w grupie pesymistów można dostrzec osoby, które jawią się w różnym wieku. Jednakże najwięcej, bo ponad 50 % reprezentantów stanowili najmłodsi, czyli osoby w wieku od 19 do 25 lat. Rozkład tego wieku wśród pesymistów został potwierdzony przez wcześniejsze badania nad związkiem wieku w połączeniu z optymizmem. Najmniej optymistycznie są ludzie młodzi oraz osoby starsze. Poziom satysfakcji, który wynika z życia w tej grupie był również najniższy.

Umiarkowany optymizm.

Optymiści umiarkowani to osoby, które otrzymały umiarkowane wyniki w każdej dziedzinie optymizmu. Jedynie rezultaty, które dotyczą otwartości mogą być stosunkowo niższe w porównaniu do wyników, jakie osiągnięto przez pozostałą grupę badanych osób. Grupę umiarkowanych stanowią optymiści, którzy wyróżniają się tym, iż posiadają niechętny stosunek do różnego rodzaju nowości i postępu.

Optymiście globalni.

Optymistami globalnymi są osoby, które uzyskały wysoki wynik w każdym wymiarze optymizmu. Ich poczucie optymizmu jest oparte zarówno na nadziei, iż sprawy będą się układać dobrze, jak i na poczuciu, że nasza skuteczność w działaniu jest wystarczająca i umożliwia realizację celów, które zostały wcześniej założone. Przekonanie to wspierane zostało przez tendencję, aby podejmować działania ryzykowne, gdyż konfrontacja z nowymi zadaniami sprawia ludziom z tej grupy bardzo dużą przyjemność.

Unikający ryzyka.

Optymiście ostrożni stanowią grupę, która osiągnęła najlepsze wyniki w skali optymizmu ogólnego. Ich cechą charakterystyczną tej grupy jest niższy wynik w wymiarze nieuważności. Unikający ryzyka posiadają pozytywne nastawienie wobec przyszłości, lecz unikają podejmowania ryzyka.

Jak widać, można wyróżnić kilka rodzajów optymizmu. Zapewne każdy z nas znajduje się w którejś z tych grup. Ważne jest także to, żeby nie przesadzić w żadną stronę i potrafić znaleźć złoty środek, który pozwoli nam się cieszyć życiem i działać tak, abyśmy mogli je poprawić.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *