Shadow

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

jak napisać wypowiedzenie

jak napisać wypowiedzenie
Wypowiedzenie z pracy jest dokumentem, który obowiązuje podczas rezygnacji ze stanowiska. Wypowiedzenie jest w formie pisemnej i musi zawierać takie elementy jak:

  1. Miejsce i data
  2. Dane nadawcy
  3. Da adresata
  4. Nagłówek „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”
  5. Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę, wraz z datą jej zawarcia, a także okresem wypowiedzenia
  6. Przyczyna rozwiązania umowy
  7. Podpis
  8. Tekst potwierdzający otrzymanie wypowiedzi
  9. Data i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie

Przykład wypowiedzenia z pracy

14.12.2013, Warszawa

Jan Kowalski
ul. Wola 10
00-001 Warszawa
Szanowny Pan,
Jan Nowak
ul. Ulicowa 11
00-002 Warszawa

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Z dniem ….……… (data rozwiązania umowy) wypowiadam umowę o pracę, zawartą w dniu ………….. (data zawarcia umowy) pomiędzy …………………….. (dokładna nazwa firmy i jej adres), a ……………………. (własne imię i nazwisko), zamieszkałym w ………………………. (miejscowość i adres zamieszkania) z zachowaniem ……………….. (długość okresu wypowiedzenia podana w umowie) okresu wypowiedzenia, który upłynie z dniem ………………… (data końca okresu wypowiedzenia)”.

Z poważaniem
Jan Kowalski

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *