Shadow

Jak napisać pozew o alimenty krok po kroku?

W dzisiejszym świecie alimenty stają się coraz popularniejszym świadczeniem. Każdy rodzic w momencie pojawienia się dziecka na świecie jest za nie odpowiedzialny i zobligowany również prawnie do utrzymywania go, do momentu osiągnięcia pełnoletniości, a jeżeli się uczy, do czasu osiągnięcia przez nie niezależności. Jednak coraz częściej się zdarza, że jeden z rodziców uchyla się od tego obowiązku, pozostawiając drugiego rodzica samemu sobie. Wówczas jednak można się bronić i żądać należnego świadczenia na dziecko właśnie w postaci alimentów. Pierwszym krokiem, żeby uzyskać alimenty jest napisanie pozwu do sądu.

Przy pisaniu pozwu oczywiście można skorzystać z usług kancelarii prawnych (polecamy kancelarie adwokacka http://kancelaria-kopko.pl/), w których specjaliści z prawa rodzinnego pomogą skonstruować prawidłowy pozew, jednak można to także uczynić samemu. Przede wszystkim warto zastanowić się, do którego sądu rejonowego pozew o alimenty powinien zostać złożony. W tym wypadku ustawodawca gwarantuje właściwość przemienną, co oznacza, że sądem właściwym będzie zarówno sąd rejonowy miejsca zamieszkania pozwanego, czyli ojca lub matki, którzy nie uczestniczą w ponoszeniu wydatków na dziecko, jak i sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej- czyli w tym wypadku dziecka.

Odpowiedź na pozew o alimenty

Przy pisaniu pozwu o alimenty – lub w przypadku odpowiedzi na pozew należy przede wszystkim prawidłowo oznaczyć strony postępowania sądowego. Osobą uprawnioną jest dziecko, a nie rodzic dziecka, który żąda alimentów. W związku z powyższym, jako powoda należy wpisać małoletniego, a jako pełnomocnika dziecka rodzica, który się dzieckiem opiekuje. Istotą jest w tym wypadku fakt, że dziecko musi być reprezentowane przez pełnomocnika, bowiem jako małoletnie nie posiada zdolności do czynności prawnych. Jako pozwanego należy wpisać drugiego rodzica, od którego mają być zasądzone alimenty. Uzupełniając pozew o alimenty należy także podać dokładne dane osobowe, takie jak numer Pesel czy Nip, a także adres zamieszkania.

Prawo spadkowe

Następną problematyczną kwestią przy pisaniu pozwu o alimenty jest z pewnością określenie wartości przedmiotu sporu. I jeżeli w sprawach o odszkodowania czy spadki jest to kwota stosunkowa łatwa do określenia, to w przypadku alimentów już tak nie jest. Alimenty są bowiem świadczeniem powtarzającym się, które na dzień wniesienia pozwu do sądu ma mieć określoną wartość. W tym wypadku ustawodawca uznał, że należy wyliczyć sumę świadczeń za okres jednego roku. To znaczy, jeżeli na przykład matka żąda od ojca dziecka świadczenia w wysokości pięćset złotych miesięcznie, to musi pomnożyć tę kwotę razy dwanaście miesięcy i sumę wpisać, jako wartość przedmiotu sporu. Wówczas sąd będzie miał jasno określoną kwotę, której dochodzi powód.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Kolejnym bardzo ważnym krokiem przy pisaniu pozwu o alimenty jest napisanie dobrego uzasadnienia. W tym wypadku nie należy się rozpisywać i rozwodzić nad faktem problemów z rodzicem dziecka. Najważniejszą w tej kwestii sprawą jest napisanie konkretów. W tym momencie trzeba wyliczyć ile kosztuje utrzymanie miesięczne dziecka, z uwzględnieniem wszystkich aspektów takich jak dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wakacje czy choroby dziecka, które także kosztują. Jako dowód należy przedstawić faktury, rachunki, wyciągi, a także własne dochodu- najlepiej udokumentowane rozliczeniem podatkowym. W ten sposób sąd będzie dokładnie wiedział, jaką sumę powinien dołożyć drugo z rodziców, aby można było mówić o wspólnym utrzymaniu dziecka. Uzasadnienie jest niezwykle ważne, bo to głównie do niego będzie się zapewne odnosił pozwany w odpowiedzi na pozew. Warto także dodać, że zasądzone alimenty na dziecko można w razie potrzeby dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym, a w razie bezskuteczności takiego postępowania można wystąpić do funduszu alimentacyjnego o wypłatę bieżących alimentów. W związku z powyższym warto spróbować napisać pozew o alimenty i dochodzić należnych dziecku funduszy.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *