Shadow

Jak dostać zasiłek rodzinny?

rodzina

Zasiłek rodzinny jest wypłacany rodzicowi lub prawnemu opiekunowi, który złoży odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Gminy lub w Ośrodku Pomocy Społecznej, w miejscowości, do której przynależy ze względu swojego miejsca zamieszkania.

Jak dostać zasiłek rodzinny?

Otrzymanie zasiłku rodzinnego jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny, które są przeliczane na każdego członka rodziny. Gdy wniosek składamy po raz pierwszy, to musimy dołączyć do niego następujące dokumenty:

-odpis aktu urodzenia dziecka
-zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
-zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach wszystkich członków rodziny
-kopie dowodów osobistych rodziców lub opiekunów.

W niektórych przypadkach potrzebne będą również:
-orzeczenie niepełnosprawności
-oświadczenie o rozwodzie rodziców
-wyrok orzekający rozwód
-wyrok o alimentach.

Zasiłek rodzinny przysługuje wówczas, gdy dochód rodziny nie przekracza 504zł na osobę, lub 583 zł w rodzinie gdzie jest niepełnosprawne dziecko.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *