Shadow

5. sposobów na sfinansowanie działalności gospodarcze

jak sfinansować własny biznes

Wiele osób marzy o pracy na własny rachunek. Pragniemy być niezależni, samodzielnie podejmować decyzje, rozwijać swoje umiejętności i zarabiać pieniądze.

Własna firma to doskonały pomysł dla takich samodzielnych osób, które mają wysokie aspiracje i pragną się ciągle rozwijać.

Często na przeszkodzie w realizacji tych marzeń stoją finanse, a właściwie to ich brak. Nie wiemy skąd wziąć pieniądze na start i na rozwój działalności. Zastanówmy się, zatem wspólnie nad tym jak sfinansować takie marzenia?

Gdy mamy dobry pomysł i wiemy, że ma on szansę bytu i rozwoju, to musimy zrobić wszystko, aby zdobyć pieniądze na rozwój tego pomysłu. Pamiętajmy tylko o tym, aby swoje marzenia i plany przełożyć najpierw na rzeczywistość i skonfrontować je z realnym życiem. W praktyce oznacza to, że musimy sprawdzić rynek, czy w danym sektorze jest nisza, która pozwoli naszej firmie działać i się rozwijać. Teraz kolej na zrobienie dokładnego biznes planu, który dokładnie pokarze nam, jaką sumą musimy dysponować. Dopiero na tym etapie zaczynamy poszukiwać środków.

Środki na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej możemy pozyskać z:

  1. Dotacji unijnych, których należy poszukiwać na stronach poświęconych Programom Pomocowym, a także w Urzędach Pracy.
  2. Konkursów organizowanych przez Urzędy Pracy i samorządy, które są kierowane do konkretnych grup zawodowych i wiekowych.
  3. Pożyczek bankowych.
  4. Umów franczyzowych, które w znacznym stopniu pokryją zakup materiałów, wynajmu lokalu, zakup maszyn, urządzeń itp.
  5. Umów spisanych z potencjalnymi wspólnikami i współudziałowcami.

Wyraźnie widzimy, że sposobów na pozyskanie jest całkiem sporo, jednak w każdym z tych przypadków my sami również musimy dysponować dość poczesną kwotą. Wyjątek tutaj stanowią działalności oparte na franczyzie, gdyż często to franczyzodawca sponsoruje większą część początkowych wydatków. Na naszych barkach pozostają tylko opłaty bieżące, które również muszą być od początku brane pod uwagę.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *