Shadow

Kobiety w Maroko

muslima-1331980_1920

Pomimo tego, iż mamy obecnie silne wpływy europejskie oraz aspiracje zachodnie, to Maroko nadal pozostaje krajem, który jest niezwykle mocno osadzony w kulturze cywilizacji Maghrebu. Pozycja kobiety jest niestety w dalszym ciągu określana przez Islam, który w tym regionie jest dominujący.

Wbrew temu, jakie posiadamy stereotypy, to właśnie Koran uznaje, iż kobieta jest gatunkiem gorszym od mężczyzny. Względem Allaha obie płcie są równe, a to czy będzie dla nich dostępny raj po śmierci, zależy od tego jak bardzo ich wiara była czysta. Święta księga Islamu rozkazuje kobiecie to, aby była posłuszna wobec męża. Jednak, warto zwrócić uwagę na to, iż chrześcijańska Biblia, zawiera bardzo podobne zalecenia.

Pamiętajmy, że Maroko pomimo sporego nastawienia ku zachodowi oraz proamerykańskiej sympatii, pozostaje nadal muzułmańskim krajem. Zawsze należy o tym pamiętać. Islam w Maroku jest dużo bardziej liberalny niż w pozostałych krajach muzułmańskich. Już w Algerii nie należy czuć się bezpiecznie. Maroko stanowi specyficzny kraj, ponieważ jest oddalony od centrum islamu, jakim jest bliski wschód. Marokańczycy są niezwykle otwarci oraz ciekawi przybyszów z Europy oraz potęgują wrażenie wolności, jak i swobody.

Ukrywanie ciała.
Zgodnie z tym, co zostało zapisane w Koranie, wdzięki kobiece muszą być pokazywane tylko i wyłącznie mężowi. Interpretacja tego nakazu stanowi jeden z najbardziej kontrowersyjnych w obecnych czasach. Feministki wyrażają spory sprzeciw i burzą się wobec tego, aby kobieta zakrywała włosy lub całą twarz. Z kolei bardzo często muzułmanki sądzą, iż to właśnie zachodnie kobiety są terroryzowane kultem ładnego oraz odsłoniętego ciała.
W krajach Maghrebu bardzo często podkreśla się, iż noszenie hidżabu jest osobiste, jak i podyktowane jedynie religijnymi względami wyboru. Z tego też powodu na ulicy marokańskiej można spotkać zarówno kobiety, które ubrane są w burki i nikaby, jak i te posiadające odsłoniętą głowę, w strojach „europejskich”.

Reforma Moudawna, która została wprowadzona w życie w roku 2004, zapewniła Maroko równość płci wobec prawa. Ekonomiczno – socjalny bilans nie jest jednak zbyt pozytywny, przynajmniej jeśli chodzi o zachodni punkt widzenia. Kobiety niestety nadal stanowią mniejszość w parlamencie (16,7%), jak i w kadrach zarządzających (7%). Spora większość z nich nie podjęła pracy zawodowej w ogóle. Jednakże w tym regionie śwoata nadal model rodziny jest niezwykle silny. Tutaj to właśnie mężczyzna zarabia na swój dom oraz rodzinę, którą opiekuje się rodzina. Rodzina stanowi tutaj jedną z najistotniejszych wartości. Matce trzeba oddać należyty szacunek oraz miłość, ponieważ „raj jest pod stopami matek”.

W momencie, jeżeli dynamika przemian obyczajowych w Maroku, nie zostanie zahamowana, a państwo to nadal będzie dawało przykład innym krajom islamskim, to trzeba brać pod uwagę, iż w najbliższej przyszłości, nie pojawią się żadne zmiany w tej kwestii.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *