Shadow

Imię dla dziecka – wybór, rejestracja, zmiana…

imie dla dziecka

Księga imion to ulubiona lektura przyszłych rodziców, którzy czasami przez całe 9 miesięcy nie mogą zdecydować się na imię dla swojego dziecka. Gdy już wreszcie wybiorą i zarejestrują malucha w urzędzie stanu cywilnego, dochodzą niekiedy do wniosku, że jednak inne imię byłoby lepsze. Czy można coś zrobić w takiej sytuacji? Jak wyglądają procedury w Polsce? Zacznijmy od początku…

Po co nam księga imion?

Wybierając imię dla dziecka, warto podeprzeć się księgą imion, gdyż zawiera ona spis tych imion, które akceptowane są przez polskie prawo. Nie narazimy się wówczas na przykład na odrzucenie przez urzędnika naszej propozycji. Księga imion, poza swoim aspektem praktycznym, ma także wymiar inspiracyjny. Gdy nie mamy żadnego pomysłu, z pewnością znajdziemy tutaj natchnienie. Dowiemy się także, które z imion są bardziej, a które mniej popularne w danej chwili, co także może mieć wpływ na nasz wybór imienia dla dziecka.

Czy są imiona niedozwolone w Polsce?

Polskie prawo nie jest zbyt precyzyjne w tym zakresie, aczkolwiek pewne ogólne zasady (obok tych czysto uznaniowych) istnieją i należy się ich trzymać.

Nie można na przykład nadać dziecku imienia, które nie wskazuje jednoznacznie na jego płeć. Niedozwolone są także imiona, które mogłyby ośmieszać dziecko oraz te, które mają nieprzyzwoite brzmienie. Polskie przepisy nie pozwalają również na rejestrowanie (z nielicznymi tylko wyjątkami, jak Jagoda, Róża etc.) imion będących nazwami pospolitymi, jak i neologizmami (czyli wymyślonymi przez nas słowami, które nie mają żadnego znaczenia). Nie można także używać zdrobnień. Zarejestrujemy więc Pawła, ale nie Pawełka, Monikę, ale nie Monisię itp.

Kiedy i w jaki sposób nadajemy oficjalnie imię?

Oficjalnie i w świetle prawa dziecko zyskuje imię (lub maksymalnie dwa imiona) w urzędzie stanu cywilnego podczas sporządzania przez urzędnika tego urzędu aktu urodzenia. Potocznie nazywa się to rejestracją dziecka, która powinna mieć miejsce maksymalnie do dwóch tygodni od dnia narodzin. Jeżeli nie dotrzymamy terminu może zdarzyć się tak, że to urzędnik wybierze jedno z popularnych w danym momencie w Polsce imion i wpisze je do aktu urodzenia naszego dziecka bez konsultacji z nami.

A co, jeśli chcemy imię dziecka zmienić?

Zmiana imienia jest możliwa w okresie do pół roku od dnia wystawienia aktu urodzenia dziecka. Można to zrobić w tym czasie tylko raz. Wystarczy pisemne oświadczenie obojga rodziców złożone na ręce kierownika właściwego urzędu stanu cywilnego.

Jeżeli chcemy zmienić imię dziecka po upływie 6 miesięcy od momentu sporządzenia jego aktu urodzenia, jest to nadal możliwe, ale nie jest już tylko formalnością, tak jak w tym pierwszym przypadku. Procedura jest trudniejsza do przeprowadzenia, gdyż w tej sytuacji zezwala się na zmianę imienia jedynie z ważnych powodów. Niezbędne jest więc wiarygodne uzasadnienie wniosku, a każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie w trybie postępowania i decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika USC.

Listę imion dla dzieci znajdziesz na http://www.osesek.pl/imiona

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *