Shadow

Działalność nierejestrowana

Nadchodzący miesiąc marzec niesie za sobą bardzo wiele pozytywnych zmian m.in. w sferze gospodarki, działalności gospodarczej i finansów. Do tej pory wszystkie osoby, które chciały sobie dorobić do domowego budżetu musiały zakładać działalność gospodarczą, płacić 1100 zł ZUS oraz rejestrować każdą transakcję co było to nie lada uniedogodnieniem i problemem.

Najnowsze zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju w najnowszym dokumencie zwanym Konstytucją biznesu, który wchodzą w życie od 1 marca 2018 umożliwią wielu mikroprzedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku jej rejestrowania.

Ułatwi to życie tym wszystkim, którzy wahali się przed postawieniem pierwszych kroków w biznesie z obawy przed uciążliwymi formalnościami oraz wysokimi opłatami, m.in. składkami ZUS.

Nowa forma samo zatrudnienia, zwana działalnością nierejestrowaną jest rozwiązaniem przewidzianym dla tych, którzy prowadzą działalność na bardzo małą skalę np. korepetytorzy, osoby zajmujące się rękodziełem lub sprzedające na portalach internetowych, a ich miesięczny przychód nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia czyli 1050 zł. Osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznym świadczeniem usług (np. oferują drobne naprawy domowe) nie będą musiały rejestrować działalności gospodarczej. Dochody z tej działalności będą rozliczane na zasadach ogólnych.

Działalność niepodlegająca rejestracji powinna być wykonywana przez osobę fizyczną, która w ciągu ostatnich 5 lat, a dokładnie 60 miesięcy nie wykonywała żadnej działalności i nie ewidencjonowała a tego tytułu przychodów.

Nie będzie jednak możliwe skorzystanie z tego udogodnienia, jakim jest nierejestrowanie działalności gospodarczej nawet przy spełnieniu warunków, o których mowa powyżej jeżeli: działalność jest wykonywana w ramach umowy spółki cywilnej lub gdy dla jej prowadzenia wymagane jest np. uzyskanie koncesji, pozwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej – takie aktywności zawsze muszą być zarejestrowane.

Ponadto osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie będzie uznawana za przedsiębiorcę na płaszczyźnie przepisów publicznoprawnych. Może być ona jednak nadal uznawana za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, co ma szczególne znaczenie w świetle przepisów regulujących relację przedsiębiorca – konsument.

Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, że przychód przekroczy w danym miesiącu wysokość 1050 złotych, działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. W takim przypadku osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie przychodu.

Na wprowadzeniu powyższych zmian skorzystają osoby prowadzące działalność zarobkową na małą skalę, dla których obciążenia związane z prowadzoną działalnością są zbyt duże, przez co sama działalność staje się nieopłacalna.

Niestety istnieją obawy, iż zmiana ta daje wielu nieuczciwym przedsiębiorcom wielkie pole do nadużyć. Jak bowiem kontrolować limit przychodów osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną skoro większość rozliczeń odbywa się w takich przypadkach gotówkowo? Dodatkowo na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat prowadzenia jakichkolwiek ewidencji księgowych i sposobu dokumentowania przychodu. Niezbędne jest zatem uszczelnienie tego systemu w taki sposób aby rzeczywiście przyniósł korzyści początkującym a nie przyczynił się do rozkwitu szarej strefy.

Mimo wszystko bardzo dobrze, że w końcu dostrzeżono problem jakim są wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej na temat działalności nierejestrowanej znajdziecie tutaj.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *