Shadow

Wielkanoc jak wyliczyć

Data Wielkanocy zależy od daty pełni księżyca i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Aby wyliczyć datę Wielkanocy, należy wykonać następujące kroki:

  1. Najpierw trzeba znaleźć datę pierwszej wiosennej pełni księżyca. Można to zrobić na przykład za pomocą kalendarza księżycowego lub specjalnych algorytmów obliczających fazę księżyca.
  2. Następnie należy ustalić datę niedzieli po tej pełni księżyca. W tym celu dodaje się 7 dni do daty pierwszej wiosennej pełni księżyca. Jeśli ta data przypada na niedzielę, to jest to data Wielkanocy. Jeśli nie, to należy dodać kolejne dni, aż dojdzie się do niedzieli.

Na przykład, jeśli pierwsza wiosenna pełnia księżyca przypada na 15 marca, to Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po tej dacie, czyli 22 marca (15 marca + 7 dni).

Przeczytaj także