Shadow

Tag: Studia MBA

Studia MBA – opłacalna inwestycja we własną przyszłość

Studia MBA – opłacalna inwestycja we własną przyszłość

Poradnik biznesowy
Jeszcze nie tak dawno skrót MBA budził wśród Polaków jedynie zaskoczenie i konsternację, a większość z nich nie miała pojęcia co tak naprawdę oznacza. Obecnie studia biznesowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a uczelnie, które je prowadzą, zapewniają swoim studentom nie tylko coraz wyższy poziom edukacji, ale są również gwarantem uczestnictwa w międzynarodowych projektach i dają dostęp do uaktualnionej wiedzy z obszarów zarządzania firmą czy najnowszych trendów gospodarczych. Studia MBA: dla kogo? Pod skrótem MBA kryje się tytuł Master of Business Administration. Jest on przyznawany po ukończeniu przez studenta podyplomowych studiów trwających dwa lata. Złożoność poruszanych na studiach zagadnień oraz ich sprecyzowany zakres sprawiają, że studia MBA zostały stworzone głó...