Shadow

Tag: skutki alergii

Jak uchronić się przed skutkami alergii?

Jak uchronić się przed skutkami alergii?

Poradnik zdrowia
Mimo że codzienne funkcjonowanie chorych na nadwrażliwość nie zawsze należy do najłatwiejszych, istnieje wiele metod na to, by dolegliwości związane z reakcjami alergicznymi na różnego rodzaju czynniki nie zaburzały ich codziennego rytmu. Warto poznać niektóre z nich. To, jak czują się alergicy, w głównej mierze opiera się na zależności między natężeniami objawów tej choroby a ekspozycją organizmu na alergeny wywołujące niepożądane reakcje. Chociaż leczenie farmakologiczne, połączone niekiedy z terapią odczulającą, potrafi przynieść zadowalające efekty, w przypadku alergii coraz częściej stosuje się również działania profilaktyczne mające zapobiegać stykaniu się z wrogimi alergenami. Dlatego też, chcąc zapewnić chorym bezpieczeństwo, wielu lekarzy pokazuje im podczas wizyt kontrolny...