Shadow

Tag: podręczniki szkolne

Podręczniki szkolne jako środki dydaktyczne

Podręczniki szkolne jako środki dydaktyczne

Poradnik rodzina i dziecko
Proces nauczania szkolnego odbywa się z wykorzystaniem różnych środków kształcenia. Podstawowym jest tzw. żywe słowo, czyli to, co mówi nauczyciel. Oprócz tego używa on innych przedmiotów, które mają ułatwić uczniom poznanie i zrozumienie rzeczywistości. Wśród nich są m.in. podręczniki. Mianem środków dydaktycznych określa się przedmioty, które – oddziałując na zmysły uczniów – ułatwiają im poznanie i zrozumienie otaczającego ich świata. Dzięki tym rzeczom uczniowie są w stanie pojąć zachodzące procesy i zjawiska, wyjaśnić najważniejsze problemy, zorientować się w bieżącej sytuacji. To jednak niejedyny sens stosowania środków dydaktycznych w edukacji. Oprócz funkcji poznawczej skracają i urozmaicają one proces nauczania i uczenia się. Obcowanie z nimi wywołuje bowiem wrażenia i s...