Shadow

Tag: gruźlica

Zapomniane choroby powracają – gruźlica i krztusiec

Zapomniane choroby powracają – gruźlica i krztusiec

Poradnik zdrowia
Gruźlica i krztusiec to choroby kojarzone z czasami powojennymi, z biedą i brudem. Były one przyczyną wielu zgonów zarówno wśród osób dorosłych jak i u dzieci. Wprowadzenie szczepień wyeliminowało te choroby i przestaliśmy o nich praktycznie słyszeć. Niestety w ciągu ostatnich lat zaczynają one powracać i z każdym rokiem wzrasta liczba osób chorych. Związane jest to głównie z tym, że w wielu krajach brak prawidłowego rozpoznania, leczenia i profilaktyki. Co też niezwykle istotne, znacznie wzrosła migracja ludności i tym samym przenoszenie chorób z terenów gdzie nie zostały one wyeliminowane na inne kraje. Dzieje się to bardzo szybko i jest to związane jak już pisaliśmy z przemieszczaniem się ludności. Bardzo istotnym czynnikiem tutaj jest też słaba wykrywalność niektórych chorób,...