Shadow

Niemowlę- dowód osobisty

Zarówno przepisy polskiego prawa jak i dyrektywy europejskie nakazują wszystkim obywatelom, którzy podróżują poza regionem swojego kraju, a w granicach Unii Europejskiej, posiadanie dowodu osobistego.

Od 2012 roku po zmianie dowodów osobistych w Polsce, wszystkie dzieci, które opuszczają teren kraju muszą posiadać dowód osobisty. Nie ma tutaj absolutnie żadnych zastrzeże wiekowych, dotyczy to dzieci od dnia urodzenia wzwyż. Do tej pory dane wszystkich dzieci były wpisywane do dowodów rodziców. Zatem gdy planujemy wyjazd z dzieckiem, to koniecznie musimy wyrobić mu dowód osobisty. Wyrabiamy go w Urzędzie Gminy, do którego należymy ze względu na miejsce zamieszkania.

Najpierw trzeba pobrać odpowiednie wnioski, które trzeba wypełnić i złożyć osobiście w urzędzie. Do wniosku konieczne jest dołączenie aktu urodzenia dziecka, jego dwa zdjęcia i akt małżeństwa rodziców. Rodzice dziecka w momencie składania wniosku muszą mieć ze sobą dowody osobiste i muszą też stawić się w urzędzie osobiście. Przy urzędniku jest bowiem podpisywany wniosek w imieniu małoletniego dziecka i konieczna jest tutaj zgoda obydwojga rodziców. Od momentu złożenia wniosku, czekamy około trzech tygodni na odbiór gotowego dokumentu. Po odbiór może się już udać tylko jeden z rodziców.

Pamiętajmy również o tym, że dowód osobisty uprawnia do podróżowania po krajach należących do Unii Europejskiej. Jeżeli planujemy bardziej egzotyczne kierunki, to konieczne tutaj będzie wyrobienie paszportu dla dziecka.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *