Shadow

Jak długo trwają święta wielkanocne

Święta Wielkanocne to jedne z najważniejszych świąt religijnych w kościele chrześcijańskim. Trwają one 2 dni, ale sam okres wielkanocny to około 50 dni i są one obchodzone w różny sposób w zależności od kraju i wyznania.

Rokrocznie Święta Wielkanocne rozpoczynają się w Wielki Piątek, który upamiętnia męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa. W tym dniu wierni uczestniczą w specjalnej mszy świętej, która jest poświęcona Jego cierpieniu i śmierci. W niektórych krajach, takich jak Polska, Wielki Piątek jest dniem ścisłego postu i modlitwy.

Następnego dnia, w Sobotę Wielkanocną, obchodzi się Zmartwychwstanie Jezusa. W tym dniu wierni uczestniczą w mszy świętej, która jest poświęcona Jego zmartwychwstaniu i chwalebemu powtórnemu przyjściu. W wielu krajach, takich jak Polska, wierni uczestniczą w procesji rezurekcyjnej, podczas której ksiądz niesie relikwie, takie jak krzyż i palma, wokół kościoła.

Po Zmartwychwstaniu następują Święta Wielkanocne, które trwają aż do Zesłania Ducha Świętego, czyli do Zielonych Świąt. W tym czasie wierni uczestniczą w mszach świętych i składają sobie życzenia wielkanocne. W wielu krajach obchodzi się także tradycję malowania jaj i zabawy dla dzieci, takie jak szukanie czekoladowych jaj i prezentów.

Po Zielonych Świąt następuje okres Zesłania Ducha Świętego, który trwa aż do uroczystości Trójcy Świętej. W tym czasie wierni modlą się i skupiają na swoim

duchowym rozwoju, aby lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania i ulepszać swoje relacje z Bogiem.

W ciągu tych 50 dni wierni mają okazję do głębszego zrozumienia i uczestniczenia w misterium Wielkanocy, co jest szczególnie ważne dla ich duchowej drogi i rozwoju.

Oprócz tradycyjnych praktyk religijnych, wiele kultur obchodzi Święta Wielkanocne z rodzinnymi uroczystościami i wspólnymi posiłkami. W wielu krajach, takich jak Polska, obchodzi się także tradycję składania sobie życzeń i dawania prezentów, co dodaje jeszcze więcej radości i uczuć rodzinnych do tych świąt.

Podsumowując, Święta Wielkanocne trwają około 50 dni, od Wielkiego Piątku do uroczystości Trójcy Świętej, i są ważnym czasem dla wiernych, aby lepiej zrozumieć i uczestniczyć w misterium Wielkanocy, a także aby celebrować i cieszyć się z rodziną i przyjaciółmi.

Przeczytaj także