Shadow

Jak demokracja wpływa na życie w rodzinie?

Stosunki, jakie występują w rodzinie, ulegają przeobrażeniom ze względu na dynamikę całego systemu, jaki jest tworzony przez rodzinę. Można rzec, iż oparte są one na odrębnym rodzaju zależności, które wynikają z nieustannego dostosowywania się do siebie osób, które do niej należą. Filozofia wychowania, jaka została powszechnie przyjeta, determinuje późniejsze zachowania dziecka. Następnie postawa rodziców wobec pociechy wyznacza bieg relacji. Dzieci uzyskują najbardziej korzystne warunki do rozwoju osobowości w tym rodzinach, gdzie panują demokratyczne relacje.

  • Wychowanie.

Styl wychowania stanowi swoisty wyznacznik jakości rodzinnego środowiska. Oznacza to, że każda rodzina dysponuje indywidualnym sposobem komunikowania się, podejścia do norm oraz zasad, jak i wyrażania uczuć. Ukazuje to naturę relacji, które są wzajemne, jak i również pokazywania sobie zrozumienia i podejścia do świata. Można określić to jako koncepcję wychowania założoną przez rodziców, która zostaje świadomie stosowana przez nich w praktyce wychowawczej. Niesamowicie istotny jest także kierunek wychowania, w jakim patrzą oboje rodziców. Nie oznacza to jednak, iż musi on być taki sam. Z całą pewności nigdy nie jest tak, że zgadzamy się jednomyślnie z drugą osobą. Proces rodzicielski stanowi trudną drogę, a każdy tutaj jest indywidualnością, ponieważ został wychowany w przeróżnych domach i wśród różnych osób. Nabył dzięki temu pewnych schematów oraz mechanizmów. W wychowywaniu własnych pociech jest ważne to, żeby posiadać wspólne priorytety, jak i także cel wychowania.
Idea wychowania, jaka zostaje przyjęta, wynika z postaw rodzicielskich. Opierają się one na akceptacji wobec najmłodszego członka rodziny, zaufaniu do jego kompetencji, współdziałaniu z nim oraz uznaniu jego praw – stanowi to podstawę relacji, która jest demokratyczna. W rodzinach, które kierują się wyżej wymienionymi wartościami, dominuje sympatia, życzliwość oraz dążenie do porozumienia. Dzięki temu zostają kształtowane postawy prospołeczne oraz rozwój własnych inicjatyw.

  • Demokracja.

Demokratyczne rodziny stawiają sobie za cel szanowanie granic oraz odrębność. Budowanie relacji, które są oparte na akceptacji, jak i podmiotowości wszystkich jej członków. Dzięki takiemu podejściu, dzieci znają swoje obowiązki, które są przez nie zaakceptowane. Zgodne są one z możliwościami oraz potrzebami. Rodzice służą wsparciem oraz namawiają do samodzielności i właśnie dzięki temu jest kształtowana jego zaradność życiowa.

Na co wpływają relacje demokratyczne, które oparte są na bliskości między rodzicem a dzieckiem?

  • Prawidłowy rozwój,
  • Rozwijanie pewności siebie i poczucia własnej wartości,
  • Dbanie o rozwój społecznych kompetencji.

Niewątpliwie podstawę demokratycznych działań stanowi dialog. Rozmowa jest bardzo ważnym narzędziem, które służy do rozwiązywania sporów oraz radzenia sobie w ciężkich sytuacjach.
Demokracja w rodzinie jest sposobem, który dba o wzajemny szacunek i potrzeby. Zaangażowanie w relacje, pomiędzy dzieckiem a rodzicem, są więzią z opiekunem. Wpływają one na całe przyszłe życie młodego człowieka.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *