Shadow

Fundusze europejskie dla kobiet. Na co można otrzymać wsparcie?

Fundusze europejskie są dobrym wyjściem dla wszystkich przedsiębiorczych kobiet. Zgodnie z nowymi wytycznymi największe wsparcie na uzyskanie ich mają młode i starsze Panie. Wsparcie kobiet powinno być i jak się okazuje – jest piorytetem! Na co można uzyskać dofinansowanie? Koniecznie sprawdź!

Po pierwsze, zostały wprowadzone kompleksowe programy, które działają na rzecz aktywizacji zawodowej. W tym wypadku bardzo często zainteresowana otrzymuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, spotkania, warsztaty. Z kolei organizator zapewnia środki na opiekę nad dzieckiem, jeżeli nie przekroczyło ono 6 lat. Tworzone zostają kąciki dla dzieci albo fajną opcją jest również zwrot kosztów opieki nad maluchem, jaki ponosi mama.

Wyżej wspomniane programy obejmują wsparcie takie jak:

  • Indywiduwalny plan działania,
  • Wsparcie ze strony psychologa, trenera personalnego i doradcy zawodowego,
  • Staże zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Szkolenia, a także kursy zawodowe oraz mające na celu przekwalifikowanie,
  • Subsydiowane zatrudnienie.

Po drugie kobieta ma możliwość otrzymania wsparcia w związku z samozatrudnieniem oraz przedsiębiorczością. Jeżeli chodzi o ten projekt, to oferuje on nam następującą pomoc:

  • Dotacja bezzwrotna przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej: wynosi ona wysokość do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za wykonaną pracę w gospodarce zawodowej. Na dzień dzisiejszy wynosi to około 23 tysiące złotych.
  • Wsparcie doradczo – szkoleniowe, które jest związane z przygotowaniem biznes planu, a także prowadzeniem warsztatów promocyjnych, otwarciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. W skład tego wsparcia można również zaliczyć pomoc coacha w dochodzeniu do tego, aby określić cele zawodowe i prywatne.
  • Wsparcie finansowe obejmujące pierwszy okres prowadzenia działaności. Warto od razu zaznaczyć, iż ta forma nie obowiązuje w każdym województwie. Młoda przedsiębiorczyni otzrymuje w każdym miesiącu kwotę na bieżące wydatki firmy. Jest ona wcześniej określona i może dojść nawet do 1850 zł.
  • Wsparcie pomostowe, czyli szkolenia, coaching, doradztwo oraz mentoring, które są związane z rozwiązywaniem problemów, jakie można napotkać w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Jako pierwszy okres rozumie się 12 miesięcy prowadzenia działalności.

W podsumowaniu warto po raz kolejny zwrócić uwagę na to, aby korzystać z tego, co oferuje nam Państwo. Chcesz się rozwijać i prowadzić interes? Czemu nie, skoro teraz jest ku temu tyle możliwości. Ważną dygresją jest też to, że programy te są skierowane do osób powyżej 30 – stki. Ale nie ma co się załamywać, bowie dla tych nieco młodszych, ma miejsce wsparcie w ramach programu krajowego – POWER. Program ten dotyczy osób, które są bezrobotne lub bierne zawodowo. Nie został skierowany bezpośrednio do kobiet, jednak bez problemu możesz brac udział również w nim!

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *