Shadow

Tag: przedszkole publiczne

Przedszkole prywatne czy publiczne?

Przedszkole prywatne czy publiczne?

Poradnik rodzina i dziecko
Kiedy nasze dziecko osiąga wiek, w którym należy rozejrzeć się za przedszkolem, musimy wiedzieć, że rozpoczyna się czas podejmowania trudnych decyzji. To, do jakiej placówki je zapiszemy, może już na całe życie ukształtować jego umysł i charakter. Często, szukając odpowiedniego przedszkola, spełniającego nasze wymagania jako rodziców, zastanawiamy się nad rodzajem takiej placówki. Powinna być publiczna, czy może lepiej, aby była prywatna? Jakie są plusy i minusy każdej z nich? Publiczne przedszkole Tego typu przedszkola prowadzą, czyli finansują najczęściej samorządy bądź gminy. Czas, jaki w przedszkolu publicznym przeznacza się na realizację tak zwanej podstawy programowej, a więc zajęcia edukacyjne, to pięć godzin dziennie. Rodzic może więc posłać dziecko na bezpłatne zajęcia i odebrać...