Shadow

Najpopularniejsze zawody w 2023 roku

Liczne zmiany na rynku pracy w roku 2022 spowodowały, że kolejny rok może stać się pod wieloma względami wyjątkowy. Z pewnością będzie dało się to odczuć, obserwując trendy dotyczące pracy w następnym roku. Zobacz, jak przedstawiają się prognozy dotyczące przyszłego rynku pracy. Z naszego artykułu dowiesz się, które zawody prawdopodobnie zajmą wysokie miejsca w rankingu najlepszych zawodów w 2023.

Jaka praca będzie potrzebna w przyszłości?

Domniemania dotyczące dalekiej przyszłości to wróżenie z kart. Jednak można z pewną dozą prawdopodobieństwa próbować przewidzieć, jak będzie wyglądał rynek pracy w kolejnych miesiącach. Oferty pracy w roku 2023 będą dotyczyć zawodów z branży medycznej, edukacyjnej i budowlanej. Wiele wakatów szykuje się w służbie zdrowia, podobnie jak w branży usługowej.

Oferty pracy na rok 2023

Wśród ofert pracy na kolejny rok przeważać będą propozycje dla specjalistów z branży budownictwa i przemysłu. Te dwa sektory mają szansę stać się wyjątkowo cennymi elementami gospodarki. Obecnie duży nacisk kładziony jest na rozwój krajowych technologii i wytwórstwa, dlatego osoby wykonujące takie zajęcia nie powinny mieć żadnego problemu ze znalezieniem pracy w nadchodzącym roku 2023.

Zawody przyszłości – w jakich branżach będzie można znaleźć dobrą pracę?

Zawody, które będą zyskać na znaczeniu to zajęcia związane z rozwojem technologii, szczególnie w sektorze energii odnawialnej. Ważne będą zadania mające na celu pozyskiwanie tzw. zielonej energii oraz badanie jej źródeł. Duże znaczenie przypisuje się także branży gastronomicznej i logistyce.

Zawodami przyszłości pozostają informatycy i automatycy, a także biotechnolodzy. Prognozuje się wzrost liczby ofert pracy dla logistyków, dietetyków i doradców finansowych. Zawody związane z bankowością i analityką również będą miały się dobrze, z uwagi na potrzebę wytyczenia nowych ścieżek w intensywnie zmieniających się warunkach finansowych i gospodarczych.

Wykształcenie czy doświadczenie – co przyda się w 2023?

W nadchodzących miesiącach zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie będzie miało duże znaczenie. Wiedza praktyczna poparta doświadczeniem w pracy na podobnych stanowiskach w kraju i za granicą pozwoli kandydatom przechodzić przez kolejne etapy selekcji. Równie wysoko ceniona będzie przedsiębiorczość i elastyczność. Umiejętności takie jak zdolność do krytycznej oceny sytuacji, pracy pod presją, podejmowania wyzwań, przebranżowienia i wykorzystywania wiedzy w praktyce będzie bardzo wysoko ceniona przez rekruterów. W wielu branżach od jakiegoś czasu można zaobserwować trend zwracania uwagę na doświadczenie zamiast na wykształcenie. Ta sytuacja wydaje się utrzymywać, co sugeruje potrzebę podążania ścieżką kariery i inwestowania w rozwój i wiedzę praktyczną.

Ciekawa sytuacja polityczno-gospodarcza ma wyraźny wpływ na rynek pracy. W roku 2023 z pewnością będziemy obserwować zjawiska wskazujące na krystalizujące się potrzeby wynikające m.in. ze zmian klimatycznych oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, militarnym, żywnościowym, finansowym i gospodarczym.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://grupaprogres.pl/oferty-pracy/

Przeczytaj także