Shadow

Jak się spowiadać?

Spowiedź to jeden z ważnych sakramentów. Dzięki spowiedzi możemy oczyścić się z grzechów i zaznać spokoju duszy. Wiara w to napełnia nas nadzieją na lepsze jutro. Dlatego też musimy dowiedzieć się jak się do tego sakramentu przygotować.

1. Z jakich grzechów się spowiadać ?

Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu, jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr (KKK 1849).

Musimy wyspowiadać się z grzechów:

– Ciężkich, które są przekraczaniem jednego z przykazań Bożych. Popełnione zostały one z pełną świadomością i zgodą.

– Lekkich, które przekraczają prawa moralne. Popełniane są one bez pełnego poznania czy całkowitej zgody.

– Głównych – pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo

– Cudzych do których się przyczyniliśmy uczestnicząc w nich dobrowolnie i bezpośrednio, nakazując je czy aprobując, a także chroniąc tych, którzy popełniają zło.

2. Jakie są warunki sakramentu pojednania ?

Rachunek sumienia to uświadomienie sobie przyczyn i skutków popełnionych grzechów.

Żal za grzechy to skrucha za popełnione grzechy.

Mocne postanowienie poprawy to odwrócenie się od czynienia zła i postanowienie nie powtarzania popełnionych grzechów.

Szczera spowiedź to ustne wyznanie grzechów ciążących na sumieniu. Przy spowiedzi, w której zataja się umyślnie jakieś grzechy staje się ona nieważna.

Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu to działanie, które ma na celu naprawienie krzywd wyrządzonych innym.

3. Jaka jest formułka spowiedzi?

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan: Na wieki wieków. Amen.
P: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
K: (czyni znak krzyża nad penitentem) Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
P: Amen. Ostatni przystępowałem do spowiedzi świętej…, pokutę zadaną odprawiłem, Pana Boga obraziłem następującymi grzechami: (następuje wyznanie grzechów)
P: (po zakończeniu wyznawania grzechów). Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę a ciebie ojcze duchowny proszę o rozgrzeszenie i pokutę. (następuje rozmowa, pouczenie penitenta i wyznaczenie pokuty)
K: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła, I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
P: Amen.
K: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *