Shadow

Tag: zasiłek rodzinny

Jak dostać zasiłek rodzinny?

Jak dostać zasiłek rodzinny?

Poradnik rodzina i dziecko
Zasiłek rodzinny jest wypłacany rodzicowi lub prawnemu opiekunowi, który złoży odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Gminy lub w Ośrodku Pomocy Społecznej, w miejscowości, do której przynależy ze względu swojego miejsca zamieszkania. Jak dostać zasiłek rodzinny? Otrzymanie zasiłku rodzinnego jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny, które są przeliczane na każdego członka rodziny. Gdy wniosek składamy po raz pierwszy, to musimy dołączyć do niego następujące dokumenty: -odpis aktu urodzenia dziecka -zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły -zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach wszystkich członków rodziny -kopie dowodów osobistych rodziców lub opiekunów. W niektórych przypadkach potrzebne będą również: -orzeczenie niepełnosprawności -oś...