Shadow

Tag: rynek pracy

50+ na rynku pracy. Bariery i korzyści z zatrudniania osób dojrzałych i starszych.

50+ na rynku pracy. Bariery i korzyści z zatrudniania osób dojrzałych i starszych.

Poradnik biznesowy
Osoby po pięćdziesiątce to na rynku pracy grupa szczególna. Dla niej organizuje się w ostatnich latach dużo programów aktywizujących, poświęca rozwiązania legislacyjne, mające zaowocować zwiększeniem zatrudnienia w tej grupie wiekowej. Jak najdłuższe utrzymanie produktywności osób dojrzałych staje się koniecznością, ponieważ już za 25 lat prawie połowa Polaków będzie w wieku 50+. Oznacza to w praktyce również starszych podwładnych i kolegów z pracy. Kto nie lubi 50+? Wielu pracodawców zwalnia pracowników przed wejściem w ochronny okres przedemerytalny. Rzadko zauważają, że 50+ mogą być atutem dla całego zespołu czy firmy, skupiając się na popularnych stereotypach, przesłaniających ich rzeczywisty potencjał. Stereotypów takich jak te mówiące, że: starsi pracownicy są gorzej wy...