Shadow

Tag: qwerty

Jak zrobić ą na klawiaturze qwerty?

Jak zrobić ą na klawiaturze qwerty?

Porady inne
Aby pisać literkę ą na klawiaturze qwerty, najpierw należy sprawdźić, czy w telefonie jest ustawiony język polski w ustawieniach. Wchodzimy więc w ustawienia – język – telefon – i wybieramy język polski oraz zapisujemy. Teraz przechodzimy do pisania wiadomości. Różne modele telefonów mają różny system pisania literki 'ą'. Najczęściej należy przytrzymać literkę 'a', mowinna zmienić się na literkę 'ą'. W innych modelach telefonów przytrzymując literkę 'a' na ekranie wyświetla się lista, z której możemy wybrać literkę 'ą'. Jeszcze inne modele telefonów wymagają wciśnięcia jednocześnie przycisku 'Sym' oraz 'a'.