Shadow

Tag: pozwy

Jak sporządzić pozew o podwyższenie alimentów?

Jak sporządzić pozew o podwyższenie alimentów?

Porady inne
Wiele osób może mieć problem z uzyskaniem wyższych alimentów, w szczególności na rzecz małoletniego dziecka od drugiego z rodziców. W braku porozumienia z drugim rodzicem, należy sporządzić pozew o podwyższenie alimentów. Należy pamiętać, że nie rodzic jest powodem, tylko małoletnie dziecko reprezentowane przez tego rodzica. O pomoc w sporządzeniu takiego pozwu można zwrócić się do kancelarii adwokackiej (np. do Kancelaria Adwokacka Iwony Zygmunt-Kamińskiej) lub też spróbować zrobić to samemu. Pozew można napisać odręcznie lub na komputerze, podpisać i złożyć w Sądzie w dwóch egzemplarzach (sąd prześle jeden egzemplarz pozwanemu). Pozew należy uzasadnić i udowodnić dochodzone roszczenie. Ponieważ pozew dotyczy podwyższenia alimentów, trzeba w szczególności wykazać, że od momentu ...