Shadow

Tag: pokoje

Jak powinno wyglądać wyposażenie pokojów i łazienek w domach opieki?

Jak powinno wyglądać wyposażenie pokojów i łazienek w domach opieki?

Poradnik dom i ogród
Domy opieki dla seniorów są placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom przewlekle chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym. Udzielają one całodobowych świadczeń zdrowotnych, które powinny obejmować swoim zakresem pielęgnację oraz rehabilitację pacjentów. Dom opieki powinien zapewniać również profesjonalną opiekę, która da podopiecznym poczucie spokoju i komfortu fizycznego, umysłowego i duchowego - wszystko to znajdziemy w Prywatnym Domu Opieki Nestor. Pamiętajmy jednak, że dla zapewnienia naszym seniorom możliwości wygodnego pobytu w takiej placówce, każdy dom opieki musi być odpowiednio wyposażony i powinny się w nim znajdować wszelkie udogodnienia. W Polsce obecnie funkcjonuje niewiele komfortowych, dobrze wyposażonych placówek dla osób starszych. Jest to naprawdę duż...